عبور از تحریم مجازی با شکن

عبور از تحریم مجازی با شکن

عبور از تحریم مجازی با شکن شاید شما هم نیاز به کار با سایت‌های بین‌المللی مثل وبگاه دانشگاه‌های معتبر یا سایت‌های بانکی مثل PayPal داشته باشید که مشمول سیستم فیلترینگ ملی نیستند ولی ایران را تحریم کرده‌اند. یعنی تلاش شما برای اتصال به آن‌ها به این دلیل که از IP ایرانی...