روزهای کرونایی و مطالب ۱۸+

روزهای کرونایی و مطالب ۱۸+

روزهای کرونایی و مطالب ۱۸+ این روزها جهان با کرونا درگیر است. هر روز خبرهای بدتری می‌رسد و آینده در ابرهای ابهام قرار دارد. نمی‌دانیم تا کی باید قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی را ادامه دهیم تا از شر کووید ۱۹ خلاص شویم. اما چیزی که این روزها بر نگرانی‌ها افزوده است،...