معلم واقعی یا دکتر استادنما

معلم واقعی یا دکتر استادنما

معلم واقعی یا دکتر استادنما این روزها  پیدا کردن اساتید مسلط و باسابقه‌ای که درد تدریس داشته باشند، هر روز سخت‌تر می‌شود. سیستم دانشگاهی بر اساس گزینش عمل می‌کند و پس از آن تنها رعایت کردن یک سری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارجاعی از دانشگاه به اساتید کافی است و عملا...