سمینار دانشجویانه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی

سمینار دانشجویانه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی

سمینار دانشجویانه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی اولین سمینار تبیین توانمندسازی نوین دانشجویی ومعرفی طرح توانمندسازی دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد، در ۵ آذر ۹۸ در دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد. در این سمینار که با حضور جناب آقای محمدخانی، مدیر آموزش...