غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟

غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟

غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟ برای طراحی استراتژی توانمندسازی خود چگونه عمل می‌کنید؟ به ضعف‌ها توجه بیشتری دارید یا قوت‌ها؟ به بیان دیگر بیشتر نگران نقاط ضعفی هستید که از برملا شدن آنها نگرانید یا به نقاط قوت خود  که می‌تواند مایه سربلندی باشد اهمیت می‌دهید؟ فکر...