ترفندهای دانشجویی برای ماه رمضان

ترفندهای دانشجویی برای ماه رمضان

ترفندهای دانشجویی برای ماه رمضان در ماه مبارک رمضان به خصوص در سال‌هایی که روزها طولانی‌تر هستند، یا در ترم‌هایی که ایام میان ترم و پایان‌ترم در تداخل با روزهای روزه‌داری قرار دارند، شرایط تحصیلی دشوار می‌شود. وقتی می‌نشینی پای درس فکرت جای دیگری است و حس و حال درس...