گفتگو در طبیعت با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

گفتگو در طبیعت با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند اولین جلسه توجیهی اولین تیم دانشجویی دانشجویانه با نام «کارآموزان» درجمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ در پارک جنگلی بیرجند برگزار شد. در این جلسه که با حضور ۵ نفر از اعضای این تیم ۶ نفره تشکیل شد، در مورد برنامه کاری تابستان...