ارتباطات دانشجویانه در لینکدین ۹۰۰۰+ شد

ارتباطات دانشجویانه در لینکدین ۹۰۰۰+ شد

ارتباطات دانشجویانه در لینکدین ۹۰۰۰+ شد   شبکه اجتماعی لینکدین یکی از شبکه‌های اجتماعی تخصصی است که در زمینه مرتبط کردن فعالان اقتصادی و نیروهای کاری به یکدیگر فعالیت دارد. بعد از چند سال تلاش، در لینکدین با بیش از ۹۰۰۰ نفر از دانشجویان، اساتید و کارآفرینان...