۱۰ تأثیر بازی با رایانه بر دانشجویان

۱۰ تأثیر بازی با رایانه بر دانشجویان شما هم از طرفداران بازی‌های رایانه‌ای هستید؟ بدون بازی نمی‌توانید زندگی کنید و تا رسیدن به مرحله آخر دست از بازی نمی‌کشید؟ خب در این زمینه مطالب بسیاری برای گفتن هست اما باید به شما مژده بدهیم که بازی رایانه‌ای مطلقا بد نیست. بلکه...
شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی دانشجویی

شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی دانشجویی

شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی دانشجویی امروزه کار با شبکه‌های اجتماعی به فعالیت و سرگرمی معمول و همگانی تبدیل شده است. حتی وقتی به مهمانی می‌رویم به جای دید و بازدید، سر همه به موبایل‌هایشان گرم است! دانشجویان سر کلاس‌ها با آن سر و کار دارند و برخی دانشجویان گزارش...