میانگین تلاش مهم است نه شکستن رکورد

میانگین تلاش مهم است نه شکستن رکورد

میانگین تلاش مهم است نه شکستن رکورد حتما شما هم بارها تلاش کرده‌اید یک مولفه را بهبود دهید، مدتی با آن کار کردید و کم‌کم از بدست آوردن نتایج ناامید شدید. مثلا چند روز صبح‌ها بلند شدید، نرمش کردید، دوش گرفتید و لذتش را بردید ولی کم‌کم انگیزه این کار را از دست دادید....