سمینار دانشجویانه در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار دانشجویانه در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار دانشجویانه در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد معرفی توانمندسازی نوین دانشگاهی، معرفی کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» و تبیین ویژگی‌های طرح توانمندسازی دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد در مورخه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد...
سمینار دانشجویانه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار دانشجویانه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سمینار دانشجویانه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد سمینار تبین توانمندسازی نوین دانشگاهی همراه با معرفی کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» و طرح توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه فردوسی در ۱۷ آذرماه ۱‍۳۹۸ در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. خبرهای...
سمینار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

سمینار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

سمینار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی سمینار تبیین مفاهیم توانمندسازی نوین دانشگاهی و طرح توانمندسازی دانشجویانه که بنا بود در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود به علت آلودگی هوای بسیار بالای مشهد لغو گردید. خبرهای مرتبط با این نوشته: اجرای...

سمینارهای دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد

سمینارهای دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد سمینارهای دانشجویانه در دانشگاه فردوسی برای کلیه دانشکده‌ها برنامه‌ریزی شدند.در این سمینارها ضمن بررسی مفاهیم فرهنگ اصیل دانشگاهی، طرح توانمندسازی معرفی خواهند شد. با هدف آشناسازی دانشجویان با مفاهیم توانمندسازی نوین و طرح...

سمینار مقدماتی در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی

سمینار مقدماتی در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی به دعوت مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی، سمینار آشنایی با دانشجویانه در سالن سمینار شماره ۱ این مرکز در مورخه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این سمینار که با هدف آشناسازی دانشجویان علاقنمد با...