توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟

توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟

توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟ این روزها پرسشی در بین دانشجویان شکل گرفته که ناشی از تحولات اخیر در دانشگاه‌های کشور است. موضوع توانمندسازی دانشجویان سؤالات جدیدی ایجاد کرده است که باعث شد این مقاله را برای تشریح این مفهوم آماده کنیم. متاسفانه برخی از کارشناسان،...