سمینار مقدماتی در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی

سمینار مقدماتی در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی به دعوت مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی، سمینار آشنایی با دانشجویانه در سالن سمینار شماره ۱ این مرکز در مورخه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این سمینار که با هدف آشناسازی دانشجویان علاقنمد با...

جذب اولین فارغ‌التحصیل دانشگاهی

جذب اولین فارغ‌التحصیل دانشگاهی اولین دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاهی به سیستم آموزشی دانشجویانه پیوست. با این که قبلا تصور می‌شد دانشجویانه تنها بوسیله دانشجویان مورد استقبال قرار گیرد، این اتفاق ضمن امیدوار کردن ما به ارائه خدمات تخصصی به غیر دانشجویان، نویدی تازه...

گفتگو در طبیعت با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

گفتگو در طبیعت با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند اولین جلسه توجیهی اولین تیم دانشجویی دانشجویانه با نام «کارآموزان» درجمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ در پارک جنگلی بیرجند برگزار شد. در این جلسه که با حضور ۵ نفر از اعضای این تیم ۶ نفره تشکیل شد، در مورد برنامه کاری تابستان...

اولین جلسه با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

اولین جلسه با دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند یک جلسه همفکری با یک تیم دانشجویی در دانشگاه صنعتی بیرجند در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد. این دانشجویان که نام تیم خود را «کارآموزان» انتخاب کردند، از دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند هستند و به عنوان اولین تیم دانشجویانه در...