دوره توانمندسازی برای اعضای تیم استارتاپی رایگان شد

دوره توانمندسازی برای اعضای تیم استارتاپی رایگان شد

دوره توانمندسازی برای اعضای تیم استارتاپی رایگان شد در فراخوان جذب تیم استارتاپی تیرماه ۱۳۹۹ یک امتیاز جدید برای اعضای تیم استارتاپی فعال شد. بدین ترتیب اعضای تیم استارتاپی می‌توانند در دوره توانمندسازی دانشجویانه به رایگان شرکت کنند.  دوره توانمندسازی دانشجویانه...
فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه

فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه

فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه قصد داریم دانشجویانه را از جنبه نیروی انسانی تقویت کنیم. پس با هدف توسعه استارتاپی تیم، فراخوان جذب نیروی استارتاپی هم در IGTV صفحه اینستاگرام دانشجویانه (اینجا) و دیگر شبکه‌های اجتماعی دانشجویانه منتشر شد. در ادامه توضیحات...