جذب اولین فارغ‌التحصیل دانشگاهی

جذب اولین فارغ‌التحصیل دانشگاهی اولین دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاهی به سیستم آموزشی دانشجویانه پیوست. با این که قبلا تصور می‌شد دانشجویانه تنها بوسیله دانشجویان مورد استقبال قرار گیرد، این اتفاق ضمن امیدوار کردن ما به ارائه خدمات تخصصی به غیر دانشجویان، نویدی تازه...