اطلاعات زدگی و ماری جو آنا

اطلاعات زدگی و ماری جو آنا

اطلاعات زدگی و ماری جو آنا شما هم از کسانی هستید که استرس تلفن همراه دارید؟ استرس پیامک‌های تلگرام چطور؟ استرس‌های اینچنینی در جامعه امروزی بسیار فراوان هستند. امروزه بسیاری از ما از مرگ کمتر از دوری از تلفن همراه می‌ترسیم!  با این که امروزه بسیاری از افراد اسیر تلفن...
رازهای یادگیری‌ زبان انگلیسی‌ بدون‌ درد و خونریزی!

رازهای یادگیری‌ زبان انگلیسی‌ بدون‌ درد و خونریزی!

رازهای یادگیری‌ زبان انگلیسی‌ بدون‌ درد و خونریزی! یک واقعیت مضحک جامعه امروز این است که علی‌رغم این همه تبلیغات برای کلاس زبان، به طور معمول هر ایرانی مدتی به کلاس زبان می‌رود و به زودی خسته می‌شود و دیگر نمی‌رود! امروزه می‌توانیم تعداد بسیار زیاد دانشجویان را ببینیم...