اثر مرکبی پروانه

اثر مرکبی پروانه

اثر مرکبی پروانه اثر مرکب و اثر پروانه‌ای را می‌شناسید؟ یا تنها عنوانش را شنیده‌اید؟ تا به حال کدام یک از این دو اثر را تجربه کرده‌اید؟ خیلی از ما اثر مرکب را در زندگی تجربه کرده‌ایم. ولی در مورد اثر پروانه‌ای باید کمی تأمل کنیم. اما این دو چیستند؟ در ادامه به اختصار...