غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟

غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟

غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟ برای طراحی استراتژی توانمندسازی خود چگونه عمل می‌کنید؟ به ضعف‌ها توجه بیشتری دارید یا قوت‌ها؟ به بیان دیگر بیشتر نگران نقاط ضعفی هستید که از برملا شدن آنها نگرانید یا به نقاط قوت خود  که می‌تواند مایه سربلندی باشد اهمیت می‌دهید؟ فکر...
توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟

توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟

توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟ این روزها پرسشی در بین دانشجویان شکل گرفته که ناشی از تحولات اخیر در دانشگاه‌های کشور است. موضوع توانمندسازی دانشجویان سؤالات جدیدی ایجاد کرده است که باعث شد این مقاله را برای تشریح این مفهوم آماده کنیم. متاسفانه برخی از کارشناسان،...

سمینارهای دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد

سمینارهای دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد سمینارهای دانشجویانه در دانشگاه فردوسی برای کلیه دانشکده‌ها برنامه‌ریزی شدند.در این سمینارها ضمن بررسی مفاهیم فرهنگ اصیل دانشگاهی، طرح توانمندسازی معرفی خواهند شد. با هدف آشناسازی دانشجویان با مفاهیم توانمندسازی نوین و طرح...