حس غریب نارضایتی

حس غریب نارضایتی

حس غریب نارضایتی شما هم از شرایط ناراضی هستید؟ این روزها خیلی‌ها را می‌بینیم که از شرایط پیرامونی راضی نیستند. آرزوهای بزرگی دارند و دنبال فرار از چیزی هستند که در آن قرار دارند و انواع روش‌ها را برای رسیدن به آرزوهایشان دنبال می‌کنند. بعضی از این روش‌ها حتی احمقانه...
چه ایده‌ی تازه‌ای خوب است؟

چه ایده‌ی تازه‌ای خوب است؟

چه ایده‌ی تازه‌ای خوب است؟ به طور کلی ایده جدید می‌تواند به ذهن هر کسی خطور کند. در این زمینه همیشه تخصص و مطالعات حرف اول را نمی‌زنند. بسیاری از ما ایده‌های بسیاری در ذهن داشتیم که آن‌ها را به فراموشی سپرده‌ایم. دانشجویان نیز پر از ایده‌های تازه هستند و مایلند...