تغذیه دانشجویی

تغذیه دانشجویی

تغذیه دانشجویی خیلی از دانشجوها اصلا به فکر تغذیه نیستند و با سیستم سلف دانشجویی خود را هماهنگ می‌کنند. اما در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد. غذای سلف در حجم بالا و با قیمت ارزان تهیه می‌شود و اگر نخواهیم بدبین باشیم، نهایت نهایت کیفیت آن هیچ وقت به غذای خانگی و...