تایپ ده انگشتی در سی و سه سوت

تایپ ده انگشتی در سی و سه سوت

تایپ ده انگشتی در سی و سه سوت پیشینه مهارت تایپ به سال‌ها قبل و زمانی بازمی‌گردد که اولین سیستم تایپ جهان در سال ۱۷۱۴ میلادی اختراع شد. این اختراع به حدی کارآیی یافت که به تمامی ادارات دولتی و خصوصی راه یافت و مقبولیت بسیاری یافت. زیرا نوشته را به شکلی یکنواخت و تمیز...