کرونا و بی‌برنامگی

کرونا و بی‌برنامگی

کرونا و بی‌برنامگی کرونا و بی‌برنامگی کلیدواژه‌های این روزهای کشور هستند. این مقاله در اسفند ۱۳۹۸ نوشته می‌شود یعنی ایامی که هشدار بحران جدی کرونا کشور را فرا گرفته است. همه در حال احتیاط‌های پزشکی هستند و صدا  و سیما مرتب پیام می‌دهد: از خانه خارج نشوید. این ویروس به...