درس مهم افول صنعت نفت

درس مهم افول صنعت نفت

درس مهم افول صنعت نفت این مقاله زمانی نوشته می‌شود که شگفتی بزرگی در بازار نفت جهانی رخ داده است: قیمت‌های منفی! یعنی شرکت‌های تولید کننده نفت یک چیزی هم دستی می‌دهند که نفت را بردارید ببرید. در زیر نمودار افول قیمت نفت خام آمریکا را ببینید. در این نمودار به روشنی...