رازهای عدم تاسیس یک استارتاپ شکست خورده

رازهای عدم تاسیس یک استارتاپ نویسنده: عمار محمدی آلاشلو به طور کلی استارتاپ یک چیزی نیست شبیه درختی که از نهال می‌کاری و کم‌کم رشد می‌کند و بزرگ می‌شود و محصول می‌دهد. کاملا برعکس! یک درخت به احتمال زیاد به ثمر خواهد نشست ولی یک استارتاپ به احتمال زیاد که نه، بلکه به...