هلوفوسور!

هلوفوسور!

هلوفوسور! همه ما به یاد داریم اساتیدی را که چیزی بلد نبودند ولی ژست معرکه‌ای داشتند! کسانی که همواره ریشخند دانشجویان را به همراه داشتند ولی متوجه متلک‌ها نمی‌شدند و کلا هلویی بودند برای خودشان! شاید فکر کنید هلوفوسورها خیلی بدند! ولی آنها هم برای خودشان مزایایی...