فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه

فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه

فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه قصد داریم دانشجویانه را از جنبه نیروی انسانی تقویت کنیم. پس با هدف توسعه استارتاپی تیم، فراخوان جذب نیروی استارتاپی هم در IGTV صفحه اینستاگرام دانشجویانه (اینجا) و دیگر شبکه‌های اجتماعی دانشجویانه منتشر شد. در ادامه توضیحات...