چاپ اول کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها»

چاپ اول کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» چاپ اول کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» در مهرماه ۱۳۹۸ آماده عرضه شد. با این که مراحل اخذ مجوز بیش از حد مورد انتظار طول کشید اما خوشبختانه این مرحله طی شد. بالاخره کاغذ یارانه‌ای رسید و کار چاپ به اتمام رسید و اولین...