تومان۱۰,۰۰۰

کارگاه مجازی شخصیت شناسی

کارگاه مجازی شناخت شخصیت شغلی کارگاهی است که در آن با استفاده از آزمون‌های استاندارد می‌آموزید چگونه شخصیت شغلی خود را شناسایی کنید. چطور بفهمید چه نوع کاری مناسب شماست و آینده شغلی خود را باید بر چه اساسی برنامه‌ریزی کنید.

در این کارگاه، ضمن آشنایی با مفاهیم، با اجرای آزمون‌های استاندارد شخصیت‌شناسی از قبیل MBTI و DISC و تحلیل آن، با کمک مدرس دوره، به شناخت جدید و نوینی از شخصیت و توانمندی‌ها و استعدادهای خود دست می‌یابد.

تذکر مهم: برای شرکت در این کارگاه باید عضویت مدرسه مجازی دانشویانه را نیز تهیه کنید.