Memu Player: شبیه‌ساز گوشی همراه

Memu Player: شبیه‌ساز گوشی همراه

Memu Player: شبیه‌ساز گوشی همراه این روزها استفاده افراطی از گوشی همراه برای همه دردسر درست کرده است. شارژ گوشی هم محدود است و نمی‌توان با صفحه کلید کوچک آن بسیاری کارها را پیش برد. به ویژه دانشجویانی که به تایپ ده انگشتی مسلط هستند، از محدودیت‌های تایپ کردن با گوشی...