فهرست ۱۰۰ کتاب و فیلم

فهرست ۱۰۰ کتاب و فیلم

فهرست ۱۰۰ کتاب و فیلم هر دانشجویی برای پیشرفت باید کتاب خوب بخواند، فیلم خوب ببیند و تلاش کند گستره اطلاعات و دانش خود را گسترش دهد. اما مشکلی که این روزها با آن مواجه هستیم، کمبود فهرست‌های مطالعاتی است که به دشواری شرایط افزوده است. بدین دلیل تلاش کردیم اولین فهرست...
اثر مرکبی پروانه

اثر مرکبی پروانه

اثر مرکبی پروانه اثر مرکب و اثر پروانه‌ای را می‌شناسید؟ یا تنها عنوانش را شنیده‌اید؟ تا به حال کدام یک از این دو اثر را تجربه کرده‌اید؟ خیلی از ما اثر مرکب را در زندگی تجربه کرده‌ایم. ولی در مورد اثر پروانه‌ای باید کمی تأمل کنیم. اما این دو چیستند؟ در ادامه به اختصار...