چاپ اول کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها»

چاپ اول کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» در مهرماه ۱۳۹۸ آماده عرضه شد. با این که مراحل اخذ مجوز بیش از حد مورد انتظار طول کشید اما خوشبختانه این مرحله طی شد. بالاخره کاغذ یارانه‌ای رسید و کار چاپ به اتمام رسید و اولین سری چاپ کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» آماده عرضه شد.

این کتاب تا کنون توسط اساتید دانشگاه، مشاوران تحصیلی، مشاوران روان‌شناسی، مسئولین امور فرهنگی دانشگاه‌‌ها و دیگر خبرگان مطالعه شده و بازخوردهای مطلوبی در پی داشته است. امیدواریم با معرفی درست کتاب به نسل دانشگاهی کشور بتوانیم تاثیر مثبتی بر روند تحصیل در دانشگاه‌ها داشته باشیم و سربلندی دانشجویان عزیز کشور را در عرصه‌های مختلف شاهد باشیم.