مشاوره رایگان شخصیت‌شناسی

امکان مشاوره رایگان شخصیت‌شناسی در دانشجویانه فراهم شد. با تکمیل بارگذاری دوره مجازی «شخصیت‌شناسی» در مدرسه مجازی دانشجویانه، دانشجویان می‌توانند درخواست جلسه مشاوره مجازی را ارسال کرده و درباره شخصیت خود با مشاورین دانشجویانه یک جلسه رایگان برگزار کنند.

این جلسه پیرامون مباحث تکمیل شده در این کارگاه مجازی شکل می‌گیرد و نتایج آزمون دیسک، آزمون مایرز بریگز (MBTI) و آزمون نئو توسط مشاور بررسی و تحلیل آن با شرکت‌کنندگان در دوره به صورت آنلاین بررسی می‌گردد. در این جلسه ضمن بررسی تحلیل شرکت‌کننده از شخصیت خود، نظرات مشاور درباره پتانسیل‌های شخصیتی و راهبردهای تقویت آن به شرکت‌کننده داده می‌شود تا بهتر بتواند خود را برای دستیابی به بالاترین مؤلفه‌های کارکردی خود، توانمند سازد.

تنها شرط استفاده از امکان مشاوره رایگان شخصیت‌شناسی، شرکت در کارگاه مجازی شخصیت‌شناسی است که در مدرسه مجازی دانشجویانه ارائه می‌گردد.

خبرهای مرتبط با این نوشته: