سمینار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

سمینار تبیین مفاهیم توانمندسازی نوین دانشگاهی و طرح توانمندسازی دانشجویانه که بنا بود در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود به علت آلودگی هوای بسیار بالای مشهد لغو گردید.

دانشکده-الهیات-دانشگاه-فردوسی

خبرهای مرتبط با این نوشته: