۷ راز کسب مهارت‌های کاربردی، رازهایی هستند که بدون آن‌ها مسیر دشواری در پیش خواهید داشت.