دوره توانمندسازی برای اعضای تیم استارتاپی رایگان شد

در فراخوان جذب تیم استارتاپی تیرماه ۱۳۹۹ یک امتیاز جدید برای اعضای تیم استارتاپی فعال شد. بدین ترتیب اعضای تیم استارتاپی می‌توانند در دوره توانمندسازی دانشجویانه به رایگان شرکت کنند. 

دوره توانمندسازی دانشجویانه متشکل از جلسات مشاوره، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های عملی است. هدف دوره توانمندسازی، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در بازار کار و جامعه است. بدین ترتیب که مهارت‌هایی با اعضا کار می‌شود که تأثیر به سزایی در حرفه‌ای‌گرایی و متخصص بودن افراد دارند.

اطلاعات بیشتر درباره طرح توانمندسازی دانشجویانه را «اینجا» ببینید.

دیگر خبرهای مرتبط: