دورهمی در طبیعت با اعضای دانشجویانه (بهمن ۱۳۹۸)

دورهمی‌های آخر هفته با اعضای دانشجویانه در بهمن ۱۳۹۸ در پارک جنگلی وکیل‌آباد مشهد رقم خورد. این پارک در انتهای بلوار وکیل آباد مشهد قرار دارد.

در ادامه گزارش تصویری دورهمی آخر هفته را که در دو نوبت ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ دراین پارک برگزار شد مشاهده کنید.

اعضای سیب‌زمینی به دست دانشجویانه در کنار بقایای آتش

باز هم سیب‌زمینی و آتش و خاکستر

همه کارها را باید مجری طرح انجام دهد 🙂

برای عکس گرفتن همه حاضرند

به خصوص اگر عکس جای جالبی باشد

خوراکی‌های دورهمی

باز هم زحمت‌ها پای مجری طرح می‌افتد

بازی مفرح یک قل دو قل 

املت آتشی جای شما خالی

و عکس پایانی روز دوم

خبرهای مرتبط با این نوشته: