دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد

طی هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویانه در قالب یک طرح یک ساله برای دانشجویان نوورود به اجرا درخواهد آمد.

بنا به برنامه‌ریزی انجام شده، سمینارهای معرفی طرح برای دانشجویان نوورود از آذرماه ۱۳۹۸ با ارائه مهندس عمار محمدی آلاشلو، بنیان‌گذار دانشجویانه آغاز خواهد شد.

بنا به برنامه‌ریزی انجام شده، کلیه دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد مخاطب این طرح هستند. طبق برنامه، ابتدا سمینار مقدماتی آشنایی با طرح برای کلیه دانشجویان نوورود برگزار شده و از علاقمندان به شرکت در دوره یکساله ثبت نام به عمل خواهد آمد.

در این رابطه خبر معرفی طرح در سایت دانشگاه فردوسی مخابره شد که با کلیک بر لینک زیر می‌توانید خبر را در سایت اصلی مشاهده کنید.