جلسه بررسی مشکلات دانشجویان نیازمند در بنیاد دانشگاهی فردوسی

با هدف حمایت از دانشجویان نیازمند، جلسه همفکری با ریاست بنیاد دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد در مورخه ۶ دی‌ ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی طرح توانمندسازی نوین دانشجویانه به مشکلات دانشجویان علاقمند و دارای محدودیت‌های مالی پرداخته شد و تصمیماتی برای رفع مشکلات این دانشجویان اتخاذ شد.

جلسه-در-بنیاد-دانشگاهی-دانشگاه-فردوسی

خبرهای مرتبط با این نوشته: