جذب اولین فارغ‌التحصیل دانشگاهی

اولین دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاهی به سیستم آموزشی دانشجویانه پیوست. با این که قبلا تصور می‌شد دانشجویانه تنها بوسیله دانشجویان مورد استقبال قرار گیرد، این اتفاق ضمن امیدوار کردن ما به ارائه خدمات تخصصی به غیر دانشجویان، نویدی تازه برای آینده دانشجویانه رقم زد. آقای محمدامین جهانی‌پور اولین فارغ‌التحصیل دانشگاهی است که ضمن استفاده از امتیاز بیمه عمر دانشجویانه، خدمات مربیگری دانشجویانه را از سطح صفر آغاز کرد. 

لازم به ذکر است که سیستم مربیگری دانشجویانه ترکیبی است از مطالعه کتب برتر، اجرای آزمون‌های استاندارد مختلف، طراحی پروفایل اختصاصی برای هر دانشجو که در پی آن یک برنامه توانمندسازی اختصاصی برای هر دانشجو تدوین می‌گردد و در درازمدت به تدریج به اجرا درمی‌آید. هر عضو سیستم مربیگری دانشجویانه یک صفحه اختصاصی در سایت دانشجویانه خواهد داشت و از این طریق می‌تواند فرآیند پیشرفت خود را به طور منظم مشاهده کند.