اطلاعات زدگی و ماری جو آنا

شما هم از کسانی هستید که استرس تلفن همراه دارید؟ استرس پیامک‌های تلگرام چطور؟ استرس‌های اینچنینی در جامعه امروزی بسیار فراوان هستند. امروزه بسیاری از ما از مرگ کمتر از دوری از تلفن همراه می‌ترسیم!  با این که امروزه بسیاری از افراد اسیر تلفن همراه خود هستند، ولی البته بحث ما کمی متفاوت است.

اگر بگوییم استفاده وقت و بی‌وقت از تلفن همراه و اینترنت و امثال آن توان ذهنی شما را کاهش می‌دهد باور می‌کنید؟ محققان نشان داده‌اند که تلفن زدن و پیامک فرستادن می‌تواند امتیاز تست هوش افراد را ۱۰ نمره کاهش دهد! بله! یعنی مرحله به مرحله خنگ خواهیم شد. چیزی بدتر از این هم می‌شود؟ فکر کنید پا به سن که گذاشتید رسما خرفت شده باشید. وای تصورش هم دردناک است.

هنگام مطالعه، سر کلاس، قبل از امتحان و امثال آن با این فناوری‌ها کار نکنید! نه تنها وقت عزیز را هدر می‌دهید، بلکه باعث خستگی مفرط ذهنی و کاهش توانایی عملکرد مغزی می‌شوید و در درازمدت این فشارهای ذهنی سر از کاهش قند خون و احساس استرس بیشتر و پناه بردن به رژیم‌های چرب و شیرین و کلی مصیبت بعدی در می‌آورد! یادتان باشد، آرامش و تمرکز عامل موفقیت در هر کاری است.

یک مطالعه در انگلستان نشان می‌دهد اطلاعات‌زدگی یعنی استفاده بیش از حد از موبایل، پیام کوتاه و پیام‌های الکترونیکی می‌تواند بیش از مصرف ماری جوآنا باعث عدم تمرکز ذهنی شود! یک چیزی تو مایه این آقا!

پس مراقب باشید!

مقالات مرتبط با این نوشته:

موفقیت تک بعدی

موفقیت تک بعدی

موفقیت تک بعدی چیز خوبی نیست. بر خلاف داشتن واژه موفقیت در آن کاستی عمیقی نهفته است…