ثبت نام دانشجویانه از دانشجویان دانشگاه فردوسی آغاز شد

ثبت نام از دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۸ ثبت نام علاقمندان به توانمندسازی در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. کلیه دانشجویان عزیز می‌توانند با در دست داشتن یک کپی کارت دانشجویی، برای تعیین وقت مصاحبه اولیه به جنب دانشکده ادبیات، مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان مراجعه کنند.

مرکز-مشاوره-و-توانمندسازی-دانشگاه-فردوسی-مشهد

خبرهای مرتبط با این نوشته: