ماراتن توانمندسازی دانشجویانه

ماراتن توانمندسازی دانشجویانه 

معرفی کتاب:

«رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها»

نویسنده: عمار محمدی آلاشلو

این کتاب سه امتیاز ویژه دارد:

– اولین و تنها کتاب آموزش سبک زندگی دانشجویی به سبک ایرانی

– اولین و تنها کتاب دارای برنامه توانمندسازی اختصاصی برای دانشجویان ایرانی

– کاملا بر اساس مطالعه دانشگاه‌های ایران نوشته شده است

دانلود مهم:

«سند اکسل محاسبه میانگین تلاش»

می‌دانید چرا باید به جای توجه به رکوردهای خود، به میانگین تلاش‌های خود توجه کنید؟ می‌دانید خیلی مهم است که بتوانید به راحتی و سهولت متوسط فعالیت‌های خود را بدانید و میزان نزدیک شدن به اهداف خود را به سادگی اندازه‌گیری کنید؟

برای این که متوجه شوید چرا، از طریق لینک زیر مقاله مربوطه و دانلود مهم آن را دنبال کنید: